Wdrażanie Programu „Czyste Powietrze” w Gminie Szastarka

image_pdfimage_print

Wdrażanie Programu „Czyste Powietrze” w Gminie Szastarka
Od 30 września 2021 r. w Urzędzie Gminie Szastarka funkcjonuje punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”, którego zadaniem jest ułatwienie i pomoc mieszkańcom gminy Szastarka w aplikowaniu o środki z programu, poprzez udzielanie informacji o programie, wypełnienie wniosku oraz jego rozliczenie.

Punkt czynny jest dwa razy w tygodniu w każdy wtorek w godzinach od 11:30 do 16:30 oraz w każdy czwartek w godzinach od 7:30 do 12:30

Zalecamy wcześniejsze uzgodnienie terminu wizyty w punkcie telefonicznie pod nr.: 15 8714 130,  wew. 207 lub mailowo – wysyłając wiadomość na adres:  inwestycje@gminaszastarka.pl
Celem Programu ”Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Dla kogo ?
Dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Na co ?
Dofinansowanie  wymiany starych i nieefektywnych pieców i kotłów na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.
Ile ?
Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i do 37 000 zł oraz 47 000 zł (dotacja z prefinansowaniem) dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz 69 000 zł i 79 000 zł (dotacja z prefinansowaniem) dla najwyższego poziomu dofinansowania.
Do współpracy w Programie przystąpiły również banki, udzielając kredytów na realizację inwestycji z możliwością częściowej spłaty kapitału z uzyskanej dotacji.
Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl
Dane liczbowe dotyczące stanu wdrażania Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Szastarka – stan na dzień 30.09.2022 r.:
  • liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie  – 72
  • liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 32
  • liczba zawartych umów o dofinansowanie – 58
  • kwota wypłaconych dotacji – 799 124,98 zł

Dane liczbowe dotyczące stanu wdrażania Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Szastarka – stan na dzień 30.12.2022 r.:

  • liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie  – 79
  • liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 37
  • liczba zawartych umów o dofinansowanie – 66
  • kwota wypłaconych dotacji – 948 611,03 zł