WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 39 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ