Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Szastarka Artura Jaskowskiego

image_pdfimage_print

W dniu dzisiejszym (23.06.2022 r.) odbyła się sesja rady gminy podczas której Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski  bezwzględną większością głosów otrzymał od rady gminy wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy oznacza stwierdzenie prawidłowości działań finansowo-gospodarczych i wykonawczych podejmowanych w roku ubiegłym.

Podczas sesji została także podjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Szastarka za 2021 rok. Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa. Radni w wyniku głosowania udzielili absolutorium włodarzowi gminy z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Po udzieleniu absolutorium Przewodniczący Rady Gminy Pan Michał Kosikowski wraz z Radnymi,  Sekretarz oraz Skarbnik złożyli wójtowi gratulacje i podziękowania za owocną pracę oraz życzyli dalszych osiągnięć na rzecz rozwoju Gminy Szastarka i jej mieszkańców.

W swoim wystąpieniu wójt podziękował za udzielone absolutorium oraz podkreślił ” że to nie tylko sukces osobisty, ale także wszystkich moich współpracowników, którym chciałbym podziękować za codzienną pracę”.