WSTĘPNA PROMESA DOTYCZĄCA DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

image_pdfimage_print


W miniony piątek odbyło się spotkanie Posła na Sejm RP Pana Kazimierza Chomy z wójtem gminy Szastarka Arturem Jaskowskim, podczas którego wręczona została promesa związane z pilotażową edycja programu #PolskiŁad.
W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Pan Poseł Kazimierz Choma przekazał wstępną promesę na realizację inwestycji pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Polichnie gmina Szastarka.”
Wniosek złożony przez gminę Szastarka został zakwalifikowany przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania Promesy inwestycyjnej zwanej dalej „Promesą”, o której mowa w art. 69a ustawy do kwoty 3.825.000,00 PLN (słownie: trzy miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych zero groszy PLN).
Głównym celem wykonania termomodernizacji budynku SP ZOZ, jest między innymi:
• ocieplenie ścian zewnętrznych budynku,
• wykonanie elewacji obróbki otworów okiennych i drzwiowych.
• wykonanie konstrukcji dachu i połaci dachowych.