XVI  GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY O TYTUŁ:  „MISTRZA ORTOGRAFII KLAS II-III  W ROKU SZKOLNYM 2022/2023”

image_pdfimage_print

 

W dniu 29.03.2023 r. w Zespole Szkół w Hucie Józefów odbył się XVI Gminny Konkurs
Ortograficzny o tytuł „Mistrza Ortografii” dla uczniów klas II i III szkoły podstawowej.

Ideą konkursu jest promowanie poprawnej polszczyzny, rozbudzanie motywacji
do pogłębiania wiedzy i umiejętności ortograficznych. Uczestnicy mają możliwość
sprawdzenia, w jakim stopniu udało im się opanować zasady ortografii i wziąć udział
w sportowej rywalizacji.

W tegorocznym konkursie udział wzięło 26 uczniów  ze szkół podstawowych
z terenu gminy Szastarka.

Komisja konkursowa przyznała następujące miejsca:
KLASA  II

I miejsce – Wioletta Mularczyk – PSP Blinów

II miejsce – Błażej Flis – PSP Polichna

III miejsce – Antoni Pawelec – PSP Szastarka
KLASA  III

I miejsce – Zuzanna Sobótka – PSP Huta Józefów

II miejsce –  Hanna Kamińska – PSP w Polichnie

III miejsce –  Klara Dziurawiec –  PSP Huta Józefów

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki, a zwycięzcy –  puchary.
Wręczenia nagród ufundowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Szastarce oraz Radę Rodziców Zespołu
Szkół w Hucie Józefów dokonał p. Artur Jaskowski – wójt gminy Szastarka
oraz p. Anna Skóra – dyrektor Zespołu Szkół w Hucie Józefów.

Serdecznie dziękujemy nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej za przygotowanie uczniów
do konkursu.