XX Ogólnopolskiego Konkursu na “BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE”

Szanowni Państwo,

Zachęcamy  Państwa  do wzięcia udziału wXX Ogólnokrajowym Konkursie
„ Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”,
które przebiega pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Organizatorem konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie gospodarstwa rolne prowadzące działalność rolniczą,
których właścicielami są osoby pełnoletnie ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli).

Warunkiem udziału w Konkursie jest przekazanie Formularza zgłoszeniowego do Placówki

Terenowej KRUS w Wołowie w terminie do 21 kwietnia 2023 r. osobiście, w formie elektronicznej
lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Formularz dostępny jest na stronie internetowej krus.gov.pl

Formularz zgłoszeniowy<–

Regulamin_BGR_2023<–