Zaproszenie do dyskusji publicznej

Zaproszenie do dyskusji publicznej która odbędzie się 13.03.2023 o godzinie 10:00 w sprawie wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szastarka – „Zmiana nr 7” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Link do spotkania <—