Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej zaprasza do współpracy w ramach zespołu roboczego ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD Ziemi Kraśnickiej w perspektywie finansowej UE 2022-2027