ZAWIADOMIENIE ORG.0002.11.2019

image_pdfimage_print

ORG.0002.11.2019                                                                      Szastarka, dnia 9 sierpnia 2019 r.

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w dniu 13 sierpnia 2019 roku o godz. 8 00 (wtorek) w Urzędzie Gminy w Szastarce na sali narad zwołuję XI nadzwyczajną sesję Rady Gminy Szastarka z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie oraz przyjęcie porządku obrad sesji Rady Gminy.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Szastarka na rok 2019.
  3. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.

 

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia w zakładzie pracy na podstawie art.25 ust.3 ww. ustawy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/

Michał Kosikowski