Złote gody. Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego w gminie Szastarka

Dostojni Jubilaci pół wieku temu wypowiedzieli sakramentalne „tak” i z ufnością przyrzekali sobie dzielić razem dobre i złe chwile. Wspólne świętowanie tego jubileuszu świadczy o tym, że dotrzymali złożonego wówczas przyrzeczenia. Małżeństwo, bowiem to wyzwanie, które świadomie i dobrowolnie podejmuje dwoje ludzi. W swoich związkach we wzajemnej miłości Jubilaci przeżyli razem 50 lat, a tam, „gdzie ludzie się kochają, nawet najbiedniejsza chata jest przytulnym domem”.

Świętowanie rozpoczęło się od przemarszu Jubilatów i zaproszonych gości do kościoła pw. Św. Jana Marii Vianneya w Polichnie gdzie ks. Proboszcz Henryk Jargiło sprawował  uroczystą mszę świętą w intencji Jubilatów. W trakcie mszy św. małżonkowie odnowili swoje ślubne przyrzeczenia. Następnie Jubilaci  przemaszerowali na dalszą część uroczystości do Gminnego Centrum Kultury w Polichnie.

Po przybyciu na miejsce Jubilatów powitali: Jadwiga Wielgus – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego oraz Artur Jaskowski – Wójt Gminy Szastarka. Którzy, skierowali wiele ciepłych słów pod adresem wyróżnionych małżonków.

Swoją obecnością na jubileuszu zaszczycił nas również Andrzej Rolla Starosta Kraśnicki.

Wszystkim świętującym rocznicę ślubu, miłe i serdeczne życzenia złożył także Michał Kosikowski Przewodniczący Rady Gminy Szastarka wraz z obecnymi na uroczystości radnymi oraz ks. proboszcz Henryk Jargiło.

Uroczystego aktu wręczenia medali nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę dokonał Włodarz Gminy Artur Jaskowski. Jubilatom wręczono odznaczenia, upominki, pamiątkowe dyplomy oraz kwiaty.

Podczas uroczystości nie mogło zabraknąć symbolicznej lampki szampana, słodkiego tortu oraz jak przystało na tak ważną rocznicę gromkiego „Sto lat”.

Pary obchodzące jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego,   którym w tym roku Prezydent RP nadał Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie:

 • Helena i Stefan Brzyscy
 • Danuta i Adolf Cygan
 • Bernarda i Kazimierz Galek
 • Urszula i Izydor Jaskowscy
 • Czesława i Jan Kułaga
 • Anna i Zygmunt Magdowscy
 • Marianna i Zygmunt Matysiak
 • Tadeusza i Jan Olech
 • Henryka i Józef Serwatka
 • Teresa i Jan  Sulowscy
 • Zofia i Władysław  Surowscy
 • Ewa i Stanisław Szabat
 • Janina i Roman Szostek

Zwykło się mówić, że miłość to podróż… Życzymy Jubilatom, aby ich podróż była dalej tak piękna i fascynująca, aby była spełnieniem ich wspólnych marzeń o szczęściu.