Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – nabór wniosków

image_pdfimage_print

Szanowni Mieszkańcy Gminy Szastarka! W związku z planem przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szastarka, Urząd Gminy Szastarka informuje o możliwości składania wniosków celem przeprowadzenia analizy potrzeb i możliwości rozwoju gminy Szastarka stanowiących element ustaleń uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Wnioski dotyczące Państwa nieruchomości należy składać pisemnie

w siedzibie:

Urzędu Gminy Szastarka

Szastarka 121 ,

23-225 Szastarka

bądź drogą elektroniczną pod adresem: sekretariat@gminaszastarka.pl

w terminie do 31 sierpnia 2020 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, proponowaną zmianę w zakresie sposobu dotychczasowego użytkowania Państwa nieruchomości oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

DO POBRANIA:

Do pobrania - Rodzinny Ogród Działkowy w Mrągowiewniosek o zmianę przeznaczenia działek/działki