Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – termin II

image_pdfimage_print

Wójt Gminy Szastarka informuje, że w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wnioski należy składać w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie:

od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

Do wniosku należy złączyć aktualne umowy dzierżaw, bądź zgody na użytkowanie gruntów wraz z numerami działek podpisane przez właścicieli gruntów.

Producenci rolni, którzy posiadają bydło dołączają do wniosku dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARIMR o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Stawka zwrotu w 2020 roku wynosi 1,00 zł za 1 litr oleju napędowego.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Przykład:
Producent rolny posiada 10 ha użytków rolnych i 5 DJP bydła
Limit zwrotu wynikający z powierzchni gruntów:      1 zł x 100 x 10 ha = 1 000,00 zł.
Limit zwrotu wynikający z DJP bydła:                        1 zł x   30 x 5 DJP =  150,00 zł.
Łączny roczny limit zwrotu wynosi:                            1 150,00 zł

 

W przypadku złożenia wniosku w bieżącym terminie pieniądze wypłacane będą
•    od 1 do 31 października 2020r.

Jednocześnie informujemy, że druk wniosku o zwrot podatku akcyzowego jest dostępny poniżej , bądź w budynku Urzędu Gminy pok. nr 2 i 3.

Do pobrania: