Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

image_pdfimage_print

Szanowni Państwo!

Wójt Gminy Szastarka informuje, że w terminie od 1 SIERPNIA 2019 r. do 31 SIERPNIA 2019 r. będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wnioski należy składać w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 roku.

Do wniosku należy złożyć aktualne umowy dzierżawy bądź zgody na użytkowanie gruntów rolnych wraz z numerami działek podpisane przez właścicieli gruntów, jeżeli nie były składane w pierwszym półroczu 2019 roku.

Producenci rolni, którzy nie składali wniosku w pierwszej turze a posiadają bydło dołączają do wniosku dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARIMR o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta.

Jednoczenie informujemy, że druk wniosku o zwrot podatku akcyzowego jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy Szastarka (zakładka materiały do pobrania), bądź w budynku Urzędu Gminy Szastarka pok. nr 2 i 3.

Rolnik, który złoży wniosek otrzyma zwrot podatku akcyzowego w zależności od ilości. Zakupionego oleju napadowego, jednak nie więcej niż 100,00 zł x ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Załączniki: