AWARIA SIECI WODOCIĄGOWEJ W BLINOWIE PIERWSZYM !!!

Szanowni Mieszkańcy Blinowa Pierwszego, Blinowa Drugiego i Cieślanek
informujemy, że wystąpiła niespodziewana awaria sieci wodociągowej w miejscowości Blinów Pierwszy w wyniku czego obecnie nie jest dostarczana woda w miejscowościach: Blinów Pierwszy, Blinów Drugi i Cieślanki.
Ze względów technicznych usuniecie usterki nie mogło nastąpić w dniu dzisiejszym.
Aktualnie pracujemy nad jej usunięciem.
Przewidywany czas ponownego podłączenia do sieci wodociągowej powinien nastąpić w dniu jutrzejszym do godziny 12.00
Za utrudnienia przepraszamy.
Będziemy Państwa informować o zmianach na bieżąco na naszej stronie i na portalu społecznościowym FB.

„Poznaj Polskę” – edycja jesienna 2022

Gmina Szastarka ponownie otrzymała dofinansowanie na realizację wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę” w wysokości 45 000,00 zł.

Aby pozyskać środki, gmina Szastarka musiała zapewnić wkład własny w wysokości co najmniej 20 % całkowitego kosztu danej wycieczki, środki te pochodzą z wpłat rodziców. Całkowita wartość projektu wynosi 62 426,09 zł .

Zadanie obejmowało przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku szkolnego, wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra, zwanymi dalej „priorytetowymi obszarami edukacyjnymi”. Przedsięwzięcie obejmuje dofinansowanie wycieczek szkolnych dla uczniów szkół podstawowych, realizowanych w dwóch grupach wiekowych:

  1. a) klasy I-III w szkołach podstawowych,
  2. b) klasy IV-VIII w szkołach podstawowych.

Program „Poznaj Polskę” jest realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej, Fundacją Nauk Humanistycznych oraz Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Linki do materiałów szkół uczestniczących w projekcie:

https://psppolichna.superszkolna.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/513844/wycieczka_do_farmy_iluzji_oraz_lublina

http://szkolablinow.superszkolna.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/517170/jeszcze_tu_wrocimy

http://szkolablinow.superszkolna.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/516931/wycieczka_do_zakopanego_z_programu_poznaj_polske

http://zsszastarka.szkolnastrona.pl/art,1376,wycieczka-szkolna-do-krakowa-w-ramach-projektu-poznaj-polske

http://zsszastarka.szkolnastrona.pl/art,1378,wycieczka-klas-i-iii-do-sandomierza-w-ramach-projektu-poznaj-polske

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH projektu ,,Rocznego programu współpracy Gminy Szastarka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok’’

Wójt Gminy Szastarka informuje, że w dniach od 14 listopada 2022 r. do  28 listopada 2022 r. odbędą się konsultacje projektu ,,Rocznego programu współpracy Gminy Szastarka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok’’

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia
28 listopada 2022 r. (poniedziałek, godz. 9.30):

  • elektronicznie na adres: sekretariat@gminaszastarka.pl
  • pisemnie na adres:

Urząd Gminy Szastarka

Szastarka 121

23-225 Szastarka

W przypadku przesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Szastarka, a nie data stempla pocztowego.