KOLONIE LETNIE 2021

Wójt gminy Szastarka informuje o możliwości wypoczynku letniego w formie kolonii

w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej
dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników
w kwocie do 750 zł na każdego uczestnika.

Kolonie letnie organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia – urodzonych po 1 stycznia 2005 r., których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Proszę o dopilnowanie, by zaświadczenia były wystawione na rodziców/prawnych opiekunów (w przypadku rozbieżności nazwiska pomiędzy dzieckiem a rodzicem, na które wystawione jest zaświadczenie KRUS należy dołączyć oświadczenie wyjaśniające daną sytuację). Rodzice/opiekunowie prawni pobierający rentę bądź emeryturę zobowiązani są o przedstawienie zaświadczeń z KRUS (odcinek o wysokości renty nie jest dokumentem). Zaświadczenie KRUS musi zawierać datę od kiedy do kiedy rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu bądź pobiera rentę lub emeryturę.

Wszystkie dokumenty muszą być oryginalne, najlepiej uzupełnione długopisem niebieskim.

Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć:

 1. Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku (wszystkie strony)
  Uwaga: Strona nr 4 Karty Kwalifikacyjnej „Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka” należy
  wypełnić dopiero w dniu wyjazdu na kolonie i przynieść do autokaru.
 2. Oświadczenie rodzica/opiekuna o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych – obowiązkowo (według formularzy załączonych do oferty).
 3. Oryginał zaświadczenia KRUS o podleganiu przez Rodzica (Opiekuna prawnego) ubezpieczeniu
  KRUS w pełnym zakresie (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym,
  chorobowym i macierzyńskim) lub pobieraniu renty bądź emerytury.Zaświadczenie musi być wystawione na Rodzica/Opiekuna prawnego, nie na dziecko. Na
  zaświadczeniu muszą być podane: imię i nazwisko Rodzica, adres zamieszkania, okres
  podlegania ubezpieczeniu lub pobierania renty/emerytury (od kiedy do kiedy).

Koszt kolonii dla jednej osoby wynosi 1150,00 zł brutto, z tego dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 750,00 zł brutto.

Dopłata do kolonii letnich wynikająca z różnicy kosztów wypoczynku i dofinansowania wynosi_-  400,00 zł

Miejsce wypoczynku:

Rzucewo

Termin wypoczynku:

1) 10.08.2021 – 19.08.2021 r. – termin składania dokumentów do 29 lipca 2021 r.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia dzieci i młodzieży oraz wszelkie pytania należy kierować do pracowników Urzędu Gminy Szastarka. 

– osobiście w Urzędzie Gminy Szastarka

– lub telefonicznie pod nr tel. 158714145 wew. (211)

Liczba miejsc ograniczona !

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE

Na koloniach zapewniamy m.in. (dzieci nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat):
– zakwaterowanie i wyżywienie
– transport autokarowy
– atrakcyjny program turystyczny i bilety wstępu do wszystkich zwiedzanych obiektów
– wyjście na basen/kąpielisko
– zajęcia rekreacyjno – sportowe, gry i zabawy, zajęcia plastyczne, muzyczne itp
– opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, medycznej itd
Uwaga – realizacja programu (wycieczek itp.) będzie uzależniona od wytycznych
sanitarnych i aktualnej sytuacji epidemicznej.
O ile to możliwe, dzieci które chcą razem mieszkać (koleżanki, rodzeństwo) staramy się
zakwaterować w jednym pokoju. Chłopiec i dziewczynka (nawet rodzeństwo) nie mogą
mieszkać razem w jednym pokoju.

W bagażu dziecka powinny się znaleźć:

 • Bielizna osobista
 • Pidżama
 • Podkoszulki, bluzki, spodenki, getry, dresy
 • Ciepłe ubranie – polar, sweter, spodnie
 • Wygodne buty (adidasy) i kurtka przeciwdeszczowa
 • Buty na zmianę w ośrodku: kapcie, trampki, balerinki, sandały itp.
 • Strój kąpielowy i klapki
 • Minimum 2 ręczniki
 • Środki higieny osobistej (mydło, szampon, szczoteczka i pasta do zębów, grzebień)
 • Podręczny plecak
 • Kieszonkowe
 • Leki (lekarstwa, które dziecko stale przyjmuje wraz z przyklejoną do opakowania kartką
  zawierającą imię i nazwisko dziecka oraz dokładny sposób dawkowania leku)
 • W przypadku choroby lokomocyjnej przed wyjazdem należy dziecku podać np. aviomarin
 • Maseczki do ochrony ust i nosa

DANE KOORDYNATORA

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras
ul. Kościelna 5a/1, 20-307 Lublin

ZAŁĄCZNIKI

Profilaktyka 40 Plus

Od 1 lipca każdy Polak powyżej 40 roku życia otrzyma jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych.

Głównym celem programu „Profilaktyka 40 PLUS” jest ocena organizacji i efektywności objęcia świadczeniobiorców od 40. roku życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych. Trzeba zauważyć, że w związku z pandemią koronawirusa profilaktyka chorób znacznie spadła z powodu m.in. obniżonej zgłaszalności do lekarzy w 2020 r. Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów. Dzięki właśnie badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.

Program będzie realizowany od 1 lipca 2021 r. Zostaną nim objęte wszystkie osoby powyżej 40. roku życia.

Do programu pilotażowego kwalifikują się osoby, które m.in odpowiedzą na pytania ankietowe programu pilotażowego za pośrednictwem:

 • infolinii 22 735 39 53 – (w godzinach 8:00-18:00, koszt połączenia zgodny z taryfą operatora)
 • lub za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta.

Na podstawie ankiety zostaną ocenione czynniki ryzyka.

Świadczenia opieki zdrowotnej będą udzielane na podstawie skierowania w postaci elektronicznej wystawionego przez system.

Zatem każdy uprawniony będzie mógł skorzystać z pakietu badań diagnostycznych w punkcie, który będzie realizował program „Profilaktyka 40 PLUS”. Wystarczy, że zgłosi się do placówki z dowodem osobistym. Jednocześnie uprawnieni będą mieli prawo wyboru świadczeniodawcy spośród podmiotów, które zawarły umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o realizację programu pilotażowego.

Pakiety badań

„Profilaktyka 40 PLUS” zakłada realizację badań diagnostycznych w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego.

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet zawiera:

 1. morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;
 2. stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;
 3. stężenie glukozy we krwi;
 4. AlAT, AspAT, GGTP;
 5. poziom kreatyniny we krwi;
 6. badanie ogólne moczu;
 7. poziom kwasu moczowego we krwi;
 8. krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn zawiera:

 1. morfologia krwi obwodowej odsetkowym i płytkami krwi;
 2. stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;
 3. stężenie glukozy we krwi;
 4. AlAT, AspAT, GGTP;
 5. poziom kreatyniny we krwi;
 6. badanie ogólne moczu;
 7. poziom kwasu moczowego we krwi;
 8. krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT);
 9. PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.

Pakiet badań diagnostycznych wspólny:

 1. pomiar ciśnienia tętniczego;
 2. pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI);
 3. ocena miarowości rytmu serc

Gdzie mogę wykonać badania?

Uprawnieni będą mieli prawo wyboru świadczeniodawcy spośród podmiotów, które zawarły umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o realizację programu pilotażowego. Zatem każdy uprawniony będzie mógł skorzystać z pakietu badań diagnostycznych w punkcie, który będzie realizował program „Profilaktyka 40 PLUS”. Wystarczy, że zgłosi się do placówki z dowodem osobistym.

Dodatkowe informacje dotyczące wypełnienia ankiety, pytań w niej zawartych   oraz miejsca, gdzie można wykonać badania dostępne są w serwisie pacjent.gov.pl, link: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/wystaw-sobie-e-skierowanie-na-badania

Dobry Start 300+

Będziesz starał się o świadczenie 300+, musisz wiedzieć, że:

1)      Wniosek o świadczenie 300+ będziesz mógł złożyć wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem:

 • Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
 • bankowości elektronicznej   (15 banków),
 • portalu emp@tia,

2)      Świadczenie otrzymasz wyłącznie na rachunek bankowy,

3)      Obsługę świadczenia przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Więcej informacji na temat świadczenia 300+ znajdą Państwo pod linkiem – https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start

Regionalny System Ostrzegania

Regionalny System Ostrzegania (RSO) to darmowa, powszechna usługa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wojewodów umożliwiająca powiadamianie obywateli o zagrożeniach. 
Czym jest RSO?
W RSO umieszczane są różnego rodzaju komunikaty, w tym ostrzeżenia meteorologiczne oraz hydrologiczne i mapka prezentująca stan wód na najistotniejszych wodowskazach polskich rzek. W systemie generowane są też inne ostrzeżenia odwołujące się do miejscowych zagrożeń np. wypadków drogowych
Ponadto, w RSO dostępne są poradniki dotyczące m.in. tego jak udzielić pierwszej pomocy lub jak zachować się podczas burzy, powodzi czy ataku terrorystycznego.
Swoim zasięgiem RSO obejmuje całą Polskę. W skład systemu wchodzą: Aplikacja Mobilna RSO, programy naziemnego multipleksu cyfrowego MUX-3 oraz strony internetowe urzędów wojewódzkich. Za treść komunikatów odpowiadają wojewodowie (wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego) oraz MSWiA w przypadku komunikatów ogólnopolskich.
Zasada działania
Komunikat o zasięgu wojewódzkim generuje wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego. Ostrzeżenie ukazuje się:

 • w Aplikacji Mobilnej (systemy operacyjne Android, iOS, Windows Phone),
 • na stronach internetowych urzędu wojewódzkiego,
 • w programach ogólnopolskich TVP (TVP1HD, TVP2HD, TVP Info, TVP Kultura, TVP Historia, TVP Polonia, TVP Rozrywka – telegazeta od str. 190, napisy DVB) w TVP Regionalnej (telegazeta od str. 430, napisy DVB), a także na platformie hybrydowej.

W przypadku wystąpienia szczególnie poważnych zagrożeń, komunikaty pojawiają się na ekranie telewizora w formie napisów. W zwięzły sposób informują o sytuacji i odsyłają do szczegółów, np. umieszczonych na konkretnej stronie telegazety. W telewizorach dostosowanych do potrzeb telewizji hybrydowej (tj. łączącej telewizję z Internetem) istnieje możliwość przejścia na stronę oferującą np. graficzną lub filmową informację dotyczącą zagrożenia.
Komunikaty o zasięgu ogólnopolskim generowane są przez MSWiA, a ich wizualizacja w systemie jest analogiczna do przedstawionej powyżej.
Aplikacja mobilna RSO
Bezpłatna aplikacja mobilna RSO dostępna jest dla poszczególnych systemów operacyjnych (Android, iOS, Windows Phone). Aplikację można wyszukać po słowach kluczowych „RSO” oraz „Regionalny System Ostrzegania”. W marcu 2018 r. udostępniono nową wersję aplikacji, wzbogaconą o funkcję geolokalizacji oraz udogodnienia dla osób niedowidzących. Z kolei od połowy lutego 2019 r. nie jest możliwe pobranie starej wersji aplikacji. Mimo to, użytkownicy poprzedniej wersji nadal mogą z niej korzystać na niezmienionych zasadach.
Aplikacja umożliwia dostęp do komunikatów generowanych przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego poszczególnych urzędów wojewódzkich na terenie Polski oraz przez MSWiA.
Komunikaty/ostrzeżenia rozpowszechniane w ramach RSO podzielone są na następujące kategorie tematyczne: ogólne, meteorologiczne, hydrologiczne, drogowe, stany wód (wodowskazów).
Aplikacja została zaopatrzona również w część zawierającą poradniki postępowania w sytuacji różnego rodzaju zagrożeń.

 

Jakie informacje znajdę w RSO?
Regionalny System Ostrzegania jest stale rozwijany. W systemie przekazywane są informacje uzyskiwane m.in. ze: służb podległych lub nadzorowanych przez MSWiA (np. Policji), Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego (ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne, stany wód), Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (ostrzeżenia drogowe) oraz Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego (ostrzeżenia dotyczące cyberprzestrzeni).
Dodatkowo, na poziomie regionalnym, przedstawiciele czterech urzędów wojewódzkich (dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego) porozumieli się ze spółką Tauron Dystrybucja w sprawie zasilania systemu w informacje o przerwach w dostawach prądu
w razie rozległych awarii energetycznych.
Przez lata funkcjonowania w ramach systemu podjęto współpracę z następującymi podmiotami:

 • 31 sierpnia 2015 r. – podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji a Prezydentem m.st. Warszawy dotyczącego włączenia m.st. Warszawy do RSO;
 • 10 marca 2017 r. – zawarcie porozumienia pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Ministerstwem Obrony Narodowej dotyczącego włączenia Sił Zbrojnych RP do RSO;
 • 15 listopada 2017 r. – zawarcie porozumienia pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Ministerstwem Cyfryzacji oraz Naukową i Akademicką Siecią Komputerową – Państwowym Instytutem Badawczym dotyczącego włączenia NASK do RSO;
 • 20 marca 2018 r. – zawarcie porozumienia pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Głównym Geodetą Kraju dotyczącego udostępnienia usługi API Geoportal na potrzeby RSO.

 

Statystyki RSO
Regionalny System Ostrzegania jest aktywnie wykorzystywany przez wojewodów i MSWiA w celu informowania społeczeństwa o różnego rodzaju zagrożeniach.
W 2019 r. w systemie wygenerowano łącznie 9509 komunikatów i 2 250 298 informacji o stanach wód na wszystkich wodowskazach.
W pierwszym półroczu 2020 r. w systemie wygenerowano łącznie 4510 komunikatów i 1 146 994 informacje o stanach wód na wszystkich wodowskazach.
Aplikacja mobilna RSO do końca czerwca 2020 r. pobrana została 944 997 razy.

Bezpłatna aplikacja na telefony komórkowe (Android, Apple – IOS, Windows Phone):

umożliwia dostęp do komunikatów generowanych na terenie całego kraju.