Pasowanie na ucznia w Zespół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szastarce

Dzisiaj, 21 października 2021 r. w Zespół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szastarce odbyło się uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów i pasowanie na ucznia.

Głównym celem tego wydarzenia było uroczyste włączenie uczniów klas pierwszych do społeczności szkolnej, kształtowanie poczucia dumy z przynależności do niej, wdrażanie do okazywania szacunku symbolom narodowym oraz integrowanie środowiska szkolnego i rodzinnego ucznia.

Ślubowanie to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego ucznia, dlatego uroczystość miała bardzo podniosły, a zarazem radosny charakter. Wyjątkowej wagi dodał fakt obecności rodziców, władz gminy, dyrekcji, nauczycieli i uczniów klas starszych.

Pierwszaki stanęły na wysokości zadania- bardzo cierpliwie i z powagą uczestniczyły w uroczystości. Na początku dzieci musiały zaprezentować swoje umiejętności w programie artystycznym. Ich występy i zaangażowanie spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem, a małych artystów nagradzano gromkimi brawami. Następnie, w niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszaki ślubowały być wzorowymi uczniami i Polakami, dobrymi kolegami oraz przyjaciółmi. Po złożeniu ślubowania Dyrektor Piotr Krzysztoń dokonał symbolicznego pasowania na ucznia. Stwierdził, że z dumą przyjmuje tak doskonale przygotowanych pierwszaków do grona uczniów.

Na koniec uroczystości Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski, pogratulował uczniom doskonałego przygotowania, życzył samych sukcesów oraz wręczył upominki.

Sejmik Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych woj. lubelskiego

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Lublinie zgodnie z ustaleniami organizuje w dniu 23 października 2021 r. Sejmik Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych woj. lubelskiego. Spotkanie ma na celu wymianę doświadczeń i integrację środowiska MDP/DDP woj. lubelskiego. Zapraszamy przedstawicieli drużyn, zarządów OSP i opiekunów MDP – delegacja do 5 osób z jednostki.

Zapraszamy również członków Ochotniczych Straży Pożarnych pragnących założyć i prowadzić drużynę we własnej jednostce.

Rozpoczęcie obrad planowane jest na godz. 10.00. w sali widowiskowej Lubartowskiego Ośrodka Kultury, 21-100 Lubartów, ul. Rynek II 1

Zgłoszenia osób do udziału w Sejmiku oraz załączoną ankietę proszę przesłać na adres magdalenazentala@gmail.com. Informacji udziela: Magdalena Żentała tel. 511436956

Ikona docZgłoszenia Ankieta, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [34.50 KB]

Ikona pdfSejmik treść ogłoszenia, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [204.75 KB]

 

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH projektu ,,Rocznego programu współpracy Gminy Szastarka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok’’

 

Wójt Gminy Szastarka informuje, że w dniach od 18 października 2021 r. do  2 listopada 2021 r. odbędą się konsultacje projektu ,,Rocznego programu współpracy Gminy Szastarka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok’’

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia
2 listopada 2021 r. (wtorek, godz. 15.30):

  • elektronicznie na adres: sekretariat@gminaszastarka.pl
  • pisemnie na adres:

Urząd Gminy Szastarka

Szastarka 121

23-225 Szastarka

W przypadku przesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Szastarka, a nie data stempla pocztowego.

 

Dzień Patrona w Publicznej Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Polichnie

Równo trzy lata temu temu 15 października 2018 r. W przeddzień 40 rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża odbyła się uroczystość przekazania sztandaru i nadania imienia Św. Jana Pawła II Publicznej Szkole Podstawowej w Polichnie, w której udział wziął Metropolita Lubelski ks. Arcybiskup Stanisław Budzik. Wspominając te wydarzenia, w dniu dzisiejszym, cała społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej w Polichnie po raz trzeci  świętowała  Dzień Patrona – Jana Pawła II. Świętowanie rozpoczęło się od mszy świętej sprawowanej przez ks. Proboszcz Henryk Jargiło, następnie korowód uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły oraz rodziców przemaszerował na dalszą część uroczystości do Publicznej Szkoły Podstawowej w Polichnie gdzie odbył się uroczysty apel oraz występy artystyczne.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Zespół Szkół w Hucie Józefów oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Blinowie

13 października 2021 r. w Zespół Szkół w Hucie Józefów oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Blinowie, obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji odbyły się uroczyste apele podczas których, uczniowie przedstawili przygotowany program artystyczny. W Hucie Józefów było to podwójne święto, ponieważ nowi uczniowie poprzez pasowanie, zostali przyjęci w poczet uczniów swojej szkoły i stali się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej.  Z okazji Dnia Nauczyciela Wójt Artur Jaskowski złożył serdeczne życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty, oraz wręczył skromne upominki już pełnoprawnym pierwszoklasistom.