Herb Gminy

image_pdfimage_print

Uzasadnienie do herbu Gminy Szastarka

Gmina Szastarka położona jest na Wyżynie Lubelskiej w obrębie subregionu Wzniesień Urzędowskich, jedynie wschodni fragment gminy znajduje się w części Roztocza Zachodniego. Gmina leży w południowo – zachodniej części województwa lubelskiego, w powiecie Kraśnickim i graniczy z powiatem Janowskim. Jest usytuowana w odległości około 60 km od Lublina. Obszar gminy graniczy z sześcioma gminami: Kraśnik Zakrzówek, Batorz, Potok Wielki, Modliborzyce, Trzydnik. Szastarka jest stosunkowo młodą Gminą, powstała, bowiem 1 stycznia 1973 r. Do dnia dzisiejszego nie jest wyposażona w herb.

W celu wyposażenia Gminy Szastarka w trwałe znamiona tożsamości i przynależności do wspólnoty samorządowej zachodzi wyraźna potrzeba ustanowienia herbu. Przyjęcie herbu i pozostałych symboli będzie doniosłym wydarzeniem dla lokalnej społeczności. Inaczej niż w przeszłości, kiedy herby miastom nadawane były przez króla lub przez innego pana feudalnego (biskupa, dziedzica), współcześnie herby są uchwalane przez organy stanowiące jednostek samorządowych, muszą wszakże spełniać wymogi poprawności historycznej i heraldycznej.

Przy nadawaniu Gminie herbu, zgodnie ze zwyczajami heraldyki samorządowej, uwzględniono kilka głównych faktów historycznych:

1) początki (geneza) osadnictwa na terenie gminy,

2) nazwę gminy,

3) świętego patrona głównego lub najstarszego kościoła w gminie.

4) cechy krajobrazu naturalnego lub kulturowego terenu gminy,

5) istniejące znaczące zabytki,

6) niektóre cechy życia gospodarczego gminy.

Przy projektowani herbu Gminy Szastarka starano się w miarę możliwości uwzględnić symbolikę spośród motywów nawiązujących do historii i tradycji w projekcie pojawia się figura pszczelego ula, która nawiązuje do typowo rolniczego charakteru Gminy oraz do tradycji pszczelarskich od wieków kultywowanych na terenie naszej gminy. Z kolei wśród motywów historycznych, wydobytych z przeszłości Gminy i przełożonych na język sztuki heraldycznej, widzimy symbol: św. Jana Chrzciciela , który jest patronem najstarszego kościoła Parafii Blinów na obszarze Gminy i zarazem aktualnym patronem najstarszej parafii Gminy. Wybierając z pośród licznych świętych patronów kościołów terenu gminy pierwszeństwo należy się patronowi najstarszemu. Początki kościoła w Blinowie sięgają jeszcze II pół. XVIII w. i wiążą się z wzniesieniem kościoła filialnego kościoła dla kościoła macierzystego w Potoku Wielkim. Wybór herbu ze św. Janem może jednocześnie oznaczać wybór tego świętego na patrona Gminy i odbywanie w dniu dedykowanym w kalendarzu liturgicznym św. Janowi Chrzcicielowi (24 czerwca) Święta Gminy.
W proponowanym przez nas projekcie przedstawiony został herb ilustrujący postać św. Jana Chrzciciela trzymającego w lewej ręce krzyż ( atrybut świętego ), a prawą ręką opierającego się o ul.

Herbem Gminy Szastarka jest:

w polu zielonym biała postać Św. Jana Chrzciciela trzymającego w lewej ręce krzyż (atrybut świętego) a prawą ręką opierającego się o ul pszczeli.

Flagą Gminy Szastarka jest:

płat tkaniny koloru zielonego. Pośrodku płata nałożony jest herb Gminy Szastarka .

Sztandarem Gminy Szastarka , (strona prawa) jest płat tkaniny koloru czerwonego. Pośrodku płata nałożony jest herb Gminy Szastarka oraz napis „Gmina Szastarka”. (Strona lewa) –płat tkaniny koloru czerwonego, pośrodku nałożony jest orzeł z koroną

Pieczęć Gminy Szastarka ma kształt okrągły, w polu pieczęci znajduje się godło herbu Gminy z napisem otokowym: GMINA SZASTARKA.

         Herb, flaga, sztandar i pieczęć Gminy Szastarka mogą być używane wyłącznie w sposób zapewniający ich należyty szacunek oraz prestiż i powagę przewidzianą prawem dla insygniów władzy. Rozpowszechnianie z wyłączeniem publikacji naukowych, popularnonaukowych i służących celom promocji Gminy oraz używanie herbu, flagi i pieczęci Gminy Szastarka wymaga zgody Wójta Gminy Szastarka .