Jubileusz 15-lecia działalności Kapeli Czerwona Róża z Szastarka

image_pdfimage_print
W minioną sobotę 24 września swój jubileusz 15-lecia działalności świętowała Kapela Czerwona Róża z Szastarki . Z racji Jubileuszu w kościele parafialnym w Szastarce odbyła się Msza Święta w intencji Kapeli, którą celebrowała ks. Proboszcz Andrzej Arbaczewski. Oprawę muzyczną mszy św. zapewnił Chór Parafialny z Szastarki na czele z panem Albertem Bryczkiem .
Po mszy św. wszyscy udali się do Wiejskiego Domu Kultury w Szastarce aby wsiąść udział w dalszej części zaplanowanych uroczystości.
Jubileusz prowadziła pani dyrektor GCK oraz GBP Ewa Białoń, prezentując krótką historię Kapeli Czerwona Róża po czym oddała głos zaproszonym gościom. W uroczystościach udział wzięli :
Radna Sejmiku Województwa Lubelskiego Anna Baluch , która przybyła w imieniu własnym oraz Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego. Pani Ania przekazała na ręce kierownik Kapeli Dyplom Uznania od Marszałka Jarosława Stawiarskiego.
Wicestarosta Powiatu Kraśnickiego Paweł Kudrel , który przybył w imieniu Posła na Sejm RP Kazimierza Chomy , Starosty Kraśnickiego Andrzeja Rolli oraz własnym złożył życzenia członkom Kapeli, okolicznościowy list gratulacyjny, kwiaty oraz upominki, a pani Wiesławie Chmielewskiej, liderce Kapeli wręczył honorowy medal Starosty Kraśnickiego w dowód uznania za popularyzację
i krzewienie kultury i folkloru tutejszego regionu.
Przewodniczący Rady Gminy Szastarka Michał Kosikowski wraz z radnymi,
Sekretarz Gminy Szastarka Jadwiga Wielgus,
Kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kraśniku Teresa Jachura,
Prezes Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej Wioletta Wilkos, Dyrektor Zespołu Szkół
w Szastarce Piotr Krzysztonia, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Potoku Wielkim Robert Ptasznika , Mariusz Fila, Delegacja z Ochotniczej Straży Pożarnej Szastarka Wieś, Mirosław Kolasa oraz Bolesław Serwatka. Podczas uroczystości nie zabrakło serdecznych życzeń, miłych wspomnień, prezentów, gromkich śpiewów w wykonaniu zaprzyjaźnionych zespołów. Uczestnicy spotkania zostali ugoszczeni poczęstunkiem. Jak przystało na tak wyjątkową uroczystość nie zabrakło jubileuszowego tortu. Zebrani goście, na stojąco odśpiewali „Sto lat”,
Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski gratulowała pięknego jubileuszu i podziękował Paniom i Panom za kultywowanie tradycji ludowych i folklorystycznych w Gminie Szastarka. W dalszej części odbyło się wręczenie Jubilatom nagród, upominków, a następnie odbyła się część artystyczna w wykonaniu samych Jubilatów oraz zaproszonych zespołów :
Zespół Wokalny „Jubilat” z Kraśnika
Męski Zespół Śpiewaczy „Majdaniacy” z Majdanu-Obleszcze
Kapela „Kalina-Folk” z Polichny
Zespół Muzyczny „Meteor”
Pamiątkowym zdjęciami zakończono część oficjalną uroczystości.
Paniom i Panom z Kapeli Czerwona Róża z Szastarki życzymy wszystkiego co najlepsze, wszelkiej pomyślności oraz dalszej, wspaniałej aktywności twórczej.
Organizatorem Jubileuszu było Gminne Centrum Kultury w Polichnie.
Starostwo Powiatowe w Kraśniku poprzez wsparcie finansowe włączyło się w organizację niniejszego jubileuszu.
Za przygotowanie pysznego poczęstunku dziękujemy Paniom kucharkom z ZS w Szastarce.
Art. dyrektor GCK oraz GBP Ewa Białoń