Kontakt

image_pdfimage_print

Urząd Gminy Szastarka
Szastarka 121
23-225 Szastarka

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek – od godz. 7:30 do godz. 15:30

wtorek – od godz. 7:30 do godz. 16:30

środa – od godz. 7:30 do godz. 15:30

czwartek – od godz. 7:30 do godz. 15:30

piątek – od godz. 7:30 do godz. 14:30

 

sobota- niedziela:

nieczynne

 

ADRES E- MAIL

sekretariat@gminaszastarka.pl

adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: bnnfp28413

Strony Urzędu Gminy w BIP:

http://www.bip.gminaszastarka.pl

http://www.ugszastarka.bip.lubelskie.pl

Strona Urzędu Gminy

http://szastarka.eurzad.eu/

Podstawowy numer rachunku bankowego Urzędu Gminy

PL85 8717 1077 2007 7000 3971 0002

Rachunek bankowy do wpłat za odpady komunalne
PL – 11 8717 1077 2007 7000 3971 0073

tel.:(+48 15) 871-41-30

tel.: (+48 15) 871-41-04

Pracownicy

Wójt Gminy
Artur Jaskowski
tel. wewnętrzny 201
e-mail: wojt@gminaszastarka.pl
pokój nr 23

Skarbnik Gminy
Agnieszka Biegas
tel. wewnętrzny 208
e-mail: skarbnik@gminaszastarka.pl
pokój nr 25

Sekretarz Gminy
Jadwiga Wielgus
tel. wewnętrzny 203
e-mail: sekretarz@gminaszastarka.pl
pokój nr 24

Referat Finansowy
Ewelina Tomiło
Inspektor ds. księgowości budżetowej
tel. wewnętrzny 208
e-mail: ksiegowosc@gminaszastarka.pl
pokój nr 25

Paulina Rudnicka
Podinspektor ds. księgowości budżetowej i płac
tel. wewnętrzny 208
e-mail: place@gminaszastarka.pl
pokój nr 25

Izabela Wieleba
Podinspektor ds. finansowo księgowych
tel. wewnętrzny 207
e-mail: ksiegowoscvat@gminaszastarka.pl
pokój nr 27

Referat Podatkowy
Maria Wrona
Kierownik Referatu Podatkowego
tel. wewnętrzny 211
e-mail: podatki@gminaszastarka.pl
pokój nr 2

Karolina Nieściór
ds. wymiaru zobowiązań podatkowych
tel. wewnętrzny 212
e-mail: wymiar@gminaszastarka.pl
pokój nr 3

Brzyska Maria
ds. księgowości podatkowej
tel. wewnętrzny 212
e-mail: ksiegowoscpodatkowa@gminaszastarka.pl
pokój nr 3

Sprawy obywatelskie
Jadwiga Wielgus
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
tel. wewnętrzny 203
e-mail: kierownik.usc@gminaszastarka.pl
pokój nr 24

Sylwia Szabat
Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
tel. wewnętrzny 214
e-mail: usc@gminaszastarka.pl
pokój nr 6

Referat Organizacyjny
Agnieszka Maziarz
ds. organizacyjno-kancelaryjnych
tel. wewnętrzny 201
e-mail: sekretariat@gminaszastarka.pl
pokój nr 22

Małgorzata Giżka
ds. kadr i obsługi Rady Gminy
tel. wewnętrzny 204
e-mail: rada@gminaszastarka.pl
pokój nr 20

Monika Paprocka
ds. gospodarki nieruchomościami
tel. wewnętrzny 204
e-mail: gospodarka@gminaszastarka.pl
pokój nr 20

Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych
Małgorzata Kosikowska
p.o. Kierownika Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy/Środków Zewnętrznych
tel. wewnętrzny 206
e-mail: inwestycje@gminaszastarka.pl
pokój nr 29

Katarzyna Pakuła
ds. inwestycji i zamówień publicznych
tel. wewnętrzny 205
e-mail: zamowienia@gminaszastarka.pl
pokój nr 28

Samodzielne stanowiska pracy
Katarzyna Gil
ds. gospodarki wodnej
tel. wewnętrzny 213
e-mail: woda@gminaszastarka.pl
pokój nr 5

Edyta Krawczyk
ds. ochrony środowiska
tel. wewnętrzny 213
e-mail: ochronasrodowiska@gminaszastarka.pl
pokój nr 5