Montaż monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół w Szastarce

image_pdfimage_print

Informujemy, iż zakończono prace polegające na montażu monitoringu wizyjnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz w Punkcie Przedszkolnym w Szastarce. W ramach inwestycji zainstalowano 11 kamer zewnętrznych i 17 wewnętrznych.

Urządzenia umożliwiają rejestracje w kolorze o rozdzielczości wystarczającej do identyfikacji osób i zdarzeń. Monitoring ma służyć poprawie bezpieczeństwa i porządku publicznego osób przebywających w strefie Szkoły, przede wszystkim uczniów, ich rodziców /opiekunów prawnych, pracowników Szkoły, ale również innych osób odwiedzających placówkę oświatową. Monitoring swoim zasięgiem obejmuje najbliższe otoczenie budynków szkoły oraz wewnętrzne ciągi komunikacyjne (wejścia, korytarze, hole).

Wartość inwestycji to prawie 35 tys. zł – zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych gminy Szastarka.

Fot. Piotr Krzysztoń