OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH projektu ,,Rocznego programu współpracy Gminy Szastarka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok’’

image_pdfimage_print

Wójt Gminy Szastarka informuje, że w dniach od 14 listopada 2022 r. do  28 listopada 2022 r. odbędą się konsultacje projektu ,,Rocznego programu współpracy Gminy Szastarka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok’’

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia
28 listopada 2022 r. (poniedziałek, godz. 9.30):

  • elektronicznie na adres: sekretariat@gminaszastarka.pl
  • pisemnie na adres:

Urząd Gminy Szastarka

Szastarka 121

23-225 Szastarka

W przypadku przesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Szastarka, a nie data stempla pocztowego.