Ośrodek Pomocy Społecznej

image_pdfimage_print

Zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy Szastarka realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej mający swoją siedzibę w Urzędzie Gminy Szastarka.
Do podstawowych zadań gminy z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej należy przede wszystkim zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szastarce w roku 2016 swoją pomocą objął 842 osoby mieszkańców gminy.
Przy OPS działa Referat Świadczeń Rodzinnych, który objął świadczeniami wraz z dodatkami 401 rodzin i świadczeniami wychowawczymi 445 rodzin. Liczba ta jest dość znaczna, co wynika z ogólnej sytuacji istniejącej na terenie gminy tzn. duże bezrobocie oraz typowo rolniczy charakter gminy w znacznym stopniu ograniczający możliwości podjęcia pracy poza rolnictwem.

Dane kontaktowe:
(0-15) 873 40 12
23-225, Szastarka

p. o. kierownika – Agnieszka Kowalik

STRONA INTERNETOWA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZASTARCE