„Poznaj Polskę” – edycja jesienna 2022

image_pdfimage_print

Gmina Szastarka ponownie otrzymała dofinansowanie na realizację wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę” w wysokości 45 000,00 zł.

Aby pozyskać środki, gmina Szastarka musiała zapewnić wkład własny w wysokości co najmniej 20 % całkowitego kosztu danej wycieczki, środki te pochodzą z wpłat rodziców. Całkowita wartość projektu wynosi 62 426,09 zł .

Zadanie obejmowało przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku szkolnego, wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra, zwanymi dalej „priorytetowymi obszarami edukacyjnymi”. Przedsięwzięcie obejmuje dofinansowanie wycieczek szkolnych dla uczniów szkół podstawowych, realizowanych w dwóch grupach wiekowych:

  1. a) klasy I-III w szkołach podstawowych,
  2. b) klasy IV-VIII w szkołach podstawowych.

Program „Poznaj Polskę” jest realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej, Fundacją Nauk Humanistycznych oraz Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Linki do materiałów szkół uczestniczących w projekcie:

https://psppolichna.superszkolna.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/513844/wycieczka_do_farmy_iluzji_oraz_lublina

http://szkolablinow.superszkolna.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/517170/jeszcze_tu_wrocimy

http://szkolablinow.superszkolna.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/516931/wycieczka_do_zakopanego_z_programu_poznaj_polske

http://zsszastarka.szkolnastrona.pl/art,1376,wycieczka-szkolna-do-krakowa-w-ramach-projektu-poznaj-polske

http://zsszastarka.szkolnastrona.pl/art,1378,wycieczka-klas-i-iii-do-sandomierza-w-ramach-projektu-poznaj-polske