Protokoły Głosowań Imiennych na Sesjach Rady Gminy

image_pdfimage_print

VII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Szastarka z dnia 26marca 2019 r.

VI sesja Rady Gminy Szastarka z dnia 18 marca 2019 r.

 

V sesja Rady Gminy Szastarka z dnia 25 stycznia 2018 r.

Uchwała Nr V/33/2019 Rady Gminy Szastarka z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/43/03 Rady Gminy Szastarka z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw

Uchwała Nr V/31/2019 Rady Gminy Szastarka z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia na rok 2019 programu współpracy gminy Szastarka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała Nr V/30/2019 Rady Gminy Szastarka z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wskazania kandydata na Członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kraśniku.

Uchwała Nr V/29/2019 Rady Gminy Szastarka z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyborów sołtysów w Sołectwach na terenie Gminy Szastarka

Uchwała Nr V/28/2019 Rady Gminy Szastarka z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.