Remont pomieszczeń garażowych w strażnicy OSP Szastarka

W ramach realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” w grudniu ubiegłego roku przeprowadzono remont pomieszczeń garażowych w OSP Szastarka (Stacja)


Remont objął malowanie sufitów i ścian oraz wykonanie posadzek z płytek w trzech pomieszczeniach garażowych. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przeznaczył na ten cel 20 tyś. zł wkład własny przekazany przez Gminę Szastarka wynosił 4 tyś. zł.
Poza realizacją zadania publicznego przeprowadzono także prace polegająca na podwyższeniu środkowej bramy garażowej.
Serdeczne podziękowania za pomoc w pracach kierujemy do Druhów z OSP Szastarka (Stacja) w szczególności do prezesa OSP Pana Mirosława Kowalika.