Środki własne

image_pdfimage_print

Nowy odcinek oświetlenia drogowego
w Majdanie-Obleszcze

Pod koniec ubiegłego roku w Majdanie-Obleszcze została przeprowadzona inwestycja polegająca na zainstalowaniu LED-owego oświetlenia ulicznego na 415 metrowym nieoświetlonym do tej pory odcinku drogi gminnej .W ramach inwestycji wykonano 8 stanowisk oświetlenia drogowego.

Oświetlenie LED-owe jest znakomitą alternatywą wobec tradycyjnego ulicznego oświetlenia, wpisuje się  w program ochrony środowiska, bo poprawa efektywności energetycznej ogranicza emisję dwutlenku węgla pochodzącego z sektora energetycznego. Nowe  oświetlenie to także oszczędności dla gminy, bo LED-owe żarówki pobierają zdecydowanie mniej energii co oznacza mniejsze wydatki ponoszone na oświetlenie ulic.

 

 

Nowy odcinek oświetlenia drogowego w Hucie Józefów

W ostatnich tygodniach minionego roku w części Huty Józefów zwanej „Stoki” trwały prace budowlane związane z budową oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej. Dzięki czemu nowy rok mieszkańcy „Stoków” mogli powitać przy blasku oświetlenia ulicznego. W ramach inwestycji wykonano rozdzielnię oraz 8 stanowisk oświetlenia drogowego na odcinku ponad 900 mb. Nowe oświetlenie uliczne zasilane jest kablem prowadzonym doziemnie, ponadto na nowej linii oświetlenia zamontowany został układ pomiarowy oraz układ sterowania oświetlenia.

Wykonawcą zadania została wybrana w procedurze zapytania ofertowego firma EL-Trans z Chrzanowa Drugiego.

Koszt Inwestycji to nieco ponad 50 tys. zł. Zadanie w całości zostało sfinansowane przez Gminę Szastarka.

 

 

 

Remont drogi gminnej w Brzozówce-Kolonii etap I

Czwarty kwartał br. obfituje w wiele inwestycji infrastrukturalnych.

Kolejna w tym roku  inwestycja drogowa przeprowadzona na terenie gminy Szastarka miała miejsce w Brzozówce-Kolonii gdzie przeprowadzono remont blisko 400 metrowego odcinka drogi gminnej. Zakres przeprowadzonych prac  obejmował przygotowanie powierzchni oraz  wykonanie nakładki z betonu asfaltowego.

Inwestycja w całości została sfinansowana  ze środków własnych gminy Szastarka.

Przebudowa drogi powiatowej w Blinowie Pierwszym

Dzięki współpracy Gminy Szastarka z Powiatem Kraśnickim w minionym tygodniu w części Blinowa Pierwszego zwanej potocznie „Warszawą” została wykonana długo wyczekiwana przez Mieszkańców inwestycja polegająca na przebudowie nawierzchni asfaltowej na długości ponad 200 m. b.

Gmina Szastarka oraz Powiat Kraśnicki partycypowali w kosztach inwestycji po połowie.

Nie jest to koniec inwestycji w tej części Blinowa, na chwilę obecną trwają prace geodezyjne związane z podziałem działek pod budowę drugiego odcinka przedmiotowej drogi.

Wymiana stolarki okiennej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Blinowie

W minionym tygodniu została sfinalizowana inwestycja przeprowadzona w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Blinowie. Przedmiotem inwestycji była wymiana starej stolarki okiennej, na nowoczesne, trzy szybowe okna charakteryzujące się niskim współczynnikiem przenikalności cieplnej.

W trzecim etapie wymiany stolarki okiennej (poprzednie etapy miały miejsce w 2018 i 2019 roku) zakupiono łącznie 24 okna o wartości prawie 50 tys. zł.  Wykonawcą inwestycji była Fabryka okien SPECTRUM z Lublina

Ciąg dalszy remontów nawierzchni gruntowych dróg gminnych

W dalszym ciągu trwają prace związane z remontem nawierzchni gminnych dróg gruntowych poprzez wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, wraz z jego wyrównaniem. Wyjątkowo mokra jesień opóźniła prace drogowe gdyż wjazd ciężkich maszyn był wcześniej niemożliwy. W ostatnich dniach dzięki korzystnym dla drogowców warunkom atmosferycznym zostały przeprowadzone remonty gruntowych dróg gminnych w sołectwach: Huta Józefów, Rzeczyca-Kolonia, Majdan-Obleszcze, Cieślanki, Blinów Pierwszy oraz w Szastarce (Stacji).

Poniżej zdjęcia wykonanych prac.

 

Nowy odcinek oświetlenia ulicznego w Rzeczycy -Kolonii

Rozpoczęto budowę oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Rzeczycy -Kolonii. W ramach inwestycji  zaplanowano wykonanie zabudowy 7 stanowisk oświetlenia drogowego na odcinku prawie 250 mb. zasilanych kablem prowadzonym doziemnie, ponadto zostanie zamontowany układ pomiarowy oraz układ sterowania oświetlenia.

Wykonawcą zadania została wybrana w procedurze zapytania ofertowego firma EL-Trans z Chrzanowa Drugiego.

Koszt Inwestycji to prawie 33 tys. zł.  Zadanie w całości jest finansowane przez Gminę Szastarka.

 

Remont drogi gminnej w Majdanie-Obleszcze

Z satysfakcją informujemy, iż w dniu dzisiejszym przystąpiono do remontu  drogi gminnej w miejscowości Majdan-Obleszcze.  Remont niniejszej drogi  polega na wykonaniu nakładki z betonu asfaltowego na istniejącej nawierzchni  o długości prawie pół kilometra. Dotychczasowy stan drogi z uwagi na liczne spękania, deformacje oraz ubytki stanowił zagrożenie dla użytkowników.

Remontowana droga jest jedną z ważniejszych dróg lokalnych na terenie Majdanu Obleszcze, mieszkańcy korzystają z niej zarówno do dojazdu do domostw jaki i pól uprawnych. Jest to także jedyna droga dojazdowa do cmentarza grzebalnego w Majdanie-Obleszcze.  Docelowo Gmina Szastarka zamierza przeprowadzić II etap remontu aby połączyć  nową nawierzchnią kaplicę pw.  Matki Boskiej Częstochowskiej  z cmentarzem.

 

Zakup wyposażenia do Gminnego Centrum Kultury w Polichnie

W ramach podniesienia standardu prowadzonej działalności Gminne Centrum Kultury w Polichnie dokonało zakupu wyposażenia potrzebnego do organizacji przyjęć okolicznościowych. Zakupiono min: garnki, sztućce, podgrzewacze do potrwa, termosy… itp.

Zakupu dokonano ze środków budżetowych GCK. w Polichnie

Wymiana pokrycia dachowego na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozówce

Dach to najwyższa część obiektu, chroniąca jego wnętrze przed niekorzystnym oddziaływaniem czynników atmosferycznych (opady, wiatr, słońce, mróz), a także zabezpieczająca przed stratami ciepła. Nieszczelny dach w bardzo szybkim czasie prowadzi do degradacji całych budynków, o czym w tym przypadku nie mogło być mowy, ponieważ chodzi o remizę OSP.

Z końcem marca rozpoczęto wyczekiwaną przez mieszkańców Brzozówki inwestycję polegającą na wymianie pokrycia dachowego budynku remizy OSP w Brzozówce. Do pracy przystąpiła wyłoniona w procedurze zapytania ofertowego działająca na lokalnym rynku firma dekarska. Zakres przeprowadzonych prac obejmował m.in. demontaż i utylizację stanowiących dotychczasowe pokrycie dachowe płyt azbestowo-cementowych, demontaż orynnowania oraz rur spustowych, ołacenie połaci dachowych, montaż obróbek blacharskich (obróbki kalenicowe, obróbki grzbietów, obróbka komina), montaż orynnowania oraz rur spustowych, położenie membrany dachowej oraz pokrycie dachu blachą trapezową powlekaną. Powierzchnia nowego dachu wynosi ponad 500 m2.

                Wykonawca terminowo wykonał powierzoną inwestycję oraz zgłosił gotowość do odbioru technicznego, który nastąpił 24 kwietnia br.

Podczas wymiany pokrycia dachowego nieoceniona pomocą wykazali się strażacy z Brzozówki, którzy w każdej chwili służyli pomocą oraz w ramach dbałości o wygląd swojej jednostki pomalowali w kolorze nowego pokrycia dachowego zadaszenie schodów wejściowych do sali bankietowej.

                Inwestycja ta pozwala strażakom spokojnie myśleć o kolejnych latach i daje gwarancję, iż wszystkie prace remontowe wykonane wewnątrz obiektu nie będą narażone na zalanie raz zacieki. Łączny koszt wymiany pokrycia dachowego to nieco ponad 60 tyś. zł. brutto.

Nowoczesny sprzęt multimedialny w szkołach z terenu Gminy Szastarka

W czwartym kwartale 2019 roku dokonano szeregu zakupów pomocy edukacyjnych dla szkół z terenu gminy Szastarka. Doposażone zostały szkoły w Blinowie, Szastarce oraz w Polichnie

Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Blinowie zakupiono 7 nowoczesnych zestawów komputerowych. Zakup sfinansowano ze środków własnych Gminy Szastarka.

Zespół Szkół w Szastarce wzbogacił się o 3 monitory interaktywne, z czego jeden został zakupiony ze środków wypracowanych przez Zespół Szkół w Szastarce, jeden został sfinansowany przez radę rodzicielską oraz jeden został zakupiony ze środków własnych Gminy Szastarka. Z kolei do Publicznej Szkoły Podstawowej w Polichnie trafiło 4 monitory interaktywne. Pomoce zostały zakupione w ramach rezerwy subwencji oświatowej, środków własnych oraz dzięki wsparciu darczyńców.

Działania finansowe związane z zakupem wsparli:

– Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii                  . w Szastarce,
– Fortaco Group Janów Lubelski,
– Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej Oddział w Szastarce,
– Inkom Piotr Łacko,
– Usługi Transportowe – Edward Krzysztoń,
– Kancelaria Marcin Zimak,
– Budownictwo Drogowe Piotr Groszek,
– Flexi Power – Michał Post,
– EuroCompass Włodzimierz Styk,
– Trans-Kop Andrzej Łach,
– LETRANS Henryk Lenart,
– Groszek Longina Spryszak,
– DACH MUR Piotr Sycz,
– PRO-INWEST Krzysztof Michno,
– Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim

 

Interaktywne monitory dotykowe należą do innowacyjnych technologii stosowanych w nauczaniu, służą głównie prezentowaniu danych podczas zajęć lekcyjnych. Co więcej monitory łatwo zintegrować z komputerami i systemami nagłośnienia. Bardzo duża rozdzielczość, a co za tym idzie doskonałej jakości obraz to kolejne zalety niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Obsługa monitorów interaktywnych jest dotykowa, co zwiększa wygodę i komfort sterowania dla nauczyciela i dzieci. Monitory dotykowe to dodatkowa atrakcja dla dzieci, przez co te szybciej uczą się i przyswajają omawiane na lekcjach materiały. Są bardzo wygodne, oszczędzają czas, a przy tym są bardzo dobrym substytutem, co najmniej kilku narzędzi w klasie lekcyjnej: tablicy sucho-ścieralnej, telewizora, odtwarzacza muzyki czy komputera.

 

Z tego miejsca pragniemy serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom, dzięki którym możliwy był zakup tak wielu urządzeń. Dziękujemy także dyrektorom oraz radom rodzicielskim za zaangażowanie.

To nie koniec inwestycji w oświatę, w najbliższym czasie planujemy zakup 6 kolejnych jednostek komputerowych dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Blinowie, co w połączeniu z zakupionymi już 7 jednostkami pozwoli  na całkowitą wymianę wysłużonego sprzętu  w tamtejszej pracowni komputerowej.

 

Utwardzenie parkingu przy cmentarzu w Szastarce

Dzięki  staraniom oraz współpracy  Wójta Gminy Szastarka Artura Jaskowskiego ze  Spółką Akcyjną Polskie Koleje Państwowe na   nieutwardzoną część parkingu przy cmentarzu w Szastarce został nawieziony wyrównany oraz zawałowany   materiał kamienny, dzięki czemu zdecydowanie powiększyła się jego powierzchnia. Utwardzenie parkingu to dopełnienie poprawy nawierzchni drogi gminnej  prowadzącej wzdłuż torów kolejowych  do gruntów rolnych oraz do kompleksu leśnego „Jurnica” (ok 1400 mb.) która miała miejsce w drugim kwartale tego roku.

 

II etap modernizacji drogi gminnej (Blinów Pierwszy – Gościniec Brzozowski)

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami trwa drugi etap modernizacji gruntowej drogi gminnej w Blinowie Pierwszym relacji Blinów Pierwszy – Gościniec Brzozowski. Modernizacja polega wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego i piachu oraz ułożeniu prefabrykowanych płyt drogowych na odcinku 130 mb. Modernizowany odcinek został wybrany nieprzypadkowo, jest to stromy podjazd gdzie rodzimym podłożem jest glina, który w okresie jesienno-wiosennym oraz w czasie intensywnych opadów atmosferycznych stwarzał realne zagrożenie dla użytkowników drogi lub całkowicie uniemożliwiał przejezdność.

 

Remonty gruntowych dróg gminnych

Oprócz prac współfinansowanych ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, na terenie Gminy Szastarka trwają w dalszym ciągu prace związane  z remontem gminnych dróg gruntowych. Poniżej zdjęcia utwardzonych dróg w Brzozówce, Brzozówce-Koloni oraz Majdanie-Obleszcze.

Remont wnętrza Publicznej Szkoły Podstawowej w Polichnie

Okres wakacyjny to czas relaksu i wypoczynku dla uczniów, ale dla administratorów szkół to jedyna okazja do przeprowadzenia niezbędnych remontów w placówkach edukacyjnych oraz przygotowania budynków do przyjęcia uczniów we wrześniu.

Z końcem lipca w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Polichnie zostały zakończone prace remontowo- konserwacyjne kondygnacji piętra budynku polegające na gruntowaniu podłoży, położeniu gładzi gipsowych oraz malowaniu ścian i parapetów. W chwili obecnej trwają jeszcze prace porządkowe.  Dzięki wykonanym pracom szkoła zyska nowe estetyczne wnętrza korytarzy, które na pewno umilą wszystkim pociechom czas spędzony na nauce oraz zabawie w nowym roku szkolnym.

 

Wymiana Oświetlenia ulicznego w Szastarce

W  Szastarce oraz Brzozówce-Kolonii  wzdłuż drogi powiatowej nr 2289L relacji Zakrzówek – Polichna  rozpoczęto pierwszy etap  wymiany starego oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED-owe. Lampy LED-owe są znakomitą alternatywą wobec tradycyjnego ulicznego oświetlenia. Ich użycie oznacza brak rtęci i mniejsze promieniowanie UV, oświetlenie  LED-owe wpisuje się też w program ochrony środowiska, bo poprawa efektywności energetycznej ogranicza emisję dwutlenku węgla pochodzącego z sektora energetycznego. Nowe  oświetlenie to także oszczędności dla gminy, bo nowoczesne żarówki pobierają zdecydowanie mniej energii co oznacza mniejsze wydatki ponoszone na oświetlenie ulic. W kolejnych latach  planowana jest sukcesywna  wymiana tradycyjnych  lamp w pozostałych miejscowościach Gminy Szastarka.

Warto nadmienić że w roku ubiegłym na terenie naszej gminy udało się  zainstalować 30 nowoczesnych lamp.

II etap przebudowy nawierzchni drogi powiatowej 2289L w Polichnie

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym rozpoczęto prace związane z przebudową nawierzchni drogi powiatowej nr 2289L w Polichnie. Drugi etap przebudowy nawierzchni prowadzony jest na odcinku: (1+008 – 1+365) tj. od Gminnego Centrum Kultury (gdzie zakończył się pierwszy etap przebudowy) do skrzyżowania w Miejscowości Polichna Czwarta. Zadanie realizowane jest wspólnie z Powiatem Kraśnickim i finansowane po 50% ze środków z budżetu Gminy Szastarka i budżetu Starostwa Powiatowego w Kraśniku.

Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 2737L w Szastarce

Uprzejmie informujemy, iż w Szastarce trwają prace polegające na przebudowie drogi powiatowej Nr 2737L na odcinku o długości 526 m. Roboty realizuje firma WOD BUD Sp. z o.o. z Kraśnika za kwotę rzędu 222 tys. zł. Całość prac ma zakończyć się we wrześniu bieżącego roku. Inwestycja realizowana jest wspólnie z Powiatem Kraśnickim i finansowana po 50% z budżetu starostwa i gminy Szastarka. Dzięki bardzo dobrej współpracy pomiędzy starostwem powiatowym a gminą Szastarka, pozyskanym środkom unijnym i zrozumieniu radnych udało się zrealizować drugie przedsięwzięcie drogowe w miejscowości Szastarka dotyczące drogi relacji Szastarka – Słodków – Kraśnik. W najbliższym czasie planuje się przebudować pozostały odcinek nawierzchni drogi i budowę dalszej części chodnika, do skrzyżowania z drogą powiatową relacji Zakrzówek – Polichna.

 

 

Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2289L w Polichnie

Trwają prace polegające na przebudowie drogi powiatowej 2289L w miejscowości Polichna, na odcinku o długości 990 m. Jest to pierwszy etap prac przewidzianych na ten rok. W ramach przedsięwzięcia wykonana zostanie min. nowa nawierzchnia jezdni, pobocza i parking przy SP ZOZ Polichna. Roboty realizuje firma WOD BUD Sp. z o.o. z Kraśnika za kwotę około 765 tys. zł.

Całość prac ma zakończyć się we wrześniu br. Inwestycja realizowana jest wspólnie z Powiatem Kraśnickim i finansowana po 50% z budżetu starostwa i gminy Szastarka.

Na obecną chwilę opracowana została dokumentacja projektowa i trwają prace związane z przygotowaniem drugiego etapu inwestycji, która polegać będzie na przebudowie blisko kilometra nawierzchni jezdni, budowie chodnika w miejscowości Polichna Czwarta, przebudowie skrzyżowania i przepustu pod drogą powiatową.

 

 

Droga dla mieszkańców Blinowa Pierwszego twz. „Warszawy”

W drugim kwartale br. zainicjowane zostały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla drogi gminnej usytuowanej w Blinowie Pierwszym tzw. „Warszawa”. Opracowana została koncepcja przebiegu drogi na odcinku 276 metrów. Potrzeba realizacji drogi podyktowana jest głosem mieszkańców, którzy od wielu lat borykają się szczególnie w okresie jesienno-wiosennym, a także            w okresie nasilonych opadów deszczu z dojazdem do swoich domostw.

We wrześniu przeprowadzono spotkanie w terenie z projektantem, dotyczące omówienia dokumentacji projektowej z zainteresowanymi mieszkańcami na miejscu planowanej inwestycji w celu omówienia usytuowania drogi w terenie. Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami w dniu 10 października 2018 roku, podjęte zostały prace geodezyjne mające na celu wyznaczenie pasa drogowego planowanej drogi.

Ze względu na stan prawny dotyczący władania gruntem, aby doszło do realizacji inwestycji wymagana jest solidarna zgoda i dobra wola wszystkich właścicieli działek przylegających do planowanego pasa drogowego. W przypadku braku zgody wszystkich właścicieli może dojść do zaprzepaszczenia pracy i wysiłku wielu ludzi, którym zależy na tym, aby w tej części Blinowa Pierwszego powstała długo wyczekiwana nawierzchnia asfaltowa.

Mając na uwadze dobro wspólne jak również poprawę warunków życia mieszkańców Blinowa Pierwszego tzw. „Warszawy” apelujemy o zgodę i wyrozumiałość. Wierzymy że dzięki zgodnej współpracy uda się doprowadzić do finalizacji zaplanowanej inwestycji.