Edukacja

SZKOŁY FUNKCJONUJĄCE W GMINIE SZASTARKA

Publiczna Szkoła Podstawowa

im. św. Jana Pawła II w Polichnie

Organ prowadzący: Gmina Szastarka

Dyrektor Marta Plichta

Tel. 15 8714406
e-mail:podst.polichna@poczta.onet.pl

W szkole funkcjonuje: punkt przedszkolny

Zespół Szkół w Szastarce

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

W skład Zespołu wchodzą:
1. Punkt Przedszkolny
2. Szkoła Podstawowa

Organ prowadzący: Gmina Szastarka

Dyrektor Piotr Krzysztoń
Tel. 15 8714131
e-mail: pszpszastarka@wp.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa w Blinowie

Organ prowadzący: Gmina Szastarka

Dyrektor Ilona Stolarz
Tel. 15 8714828
e-mail: szkolablin@op.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Św. Faustyny Kowalskiej
w Wojciechowie Organ prowadzący: Stowarzyszenie na rzecz ekorozwoju Wsi Wojciechów i Wojciechów-KoloniaDyrektor: Mariola Tylus
Tel. 15 8714828
e-mail: szkola211@wp.pl
Zespół Szkół w Hucie Józefów

W skład Zespołu wchodzą:
1. Niepubliczne Przedszkole
2. Szkoła Podstawowa

Organ prowadzący: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury Wiejskiej

Dyrektor Anna Skóra
Tel. 15 8714411
e-mail: spjozef@wp.pl