Wyłożenie operatu opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Szastarka