Zaopatrzenie w wodę

image_pdfimage_print

 

 

 

Na terenie Gminy Szastarka ze względu na brak przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego obowiązki dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizuje Gmina

AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE ZAOPATRZENIA W WODĘ MIESZKAŃCÓW GMINY SZASTARKA

Ustawa  z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków   (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 139 z późn. zm.)

WODOCIĄGI NA TERENIE GMINY SZASTARKA

Na terenie Gminy Szastarka funkcjonuje 6 ujęć wody:

  1. Ujęcie Polichna Pierwsza – długość linii głównej- 34,30 km

Miejscowości zaopatrywane przez wodociąg/liczba mieszkańców:

Podlesie-196

Polichna Pierwsza-249

Polichna Druga-374

Polichna Trzecia-180

Polichna Czwarta-506

Rzeczyca-Kolonia-89/94 zakup od Gminy Potok

Huta Józefów-349

Stany Nowe-60

Zarajec-25

  1. Ujęcie Stare Moczyła – długość linii głównej- 2,10 km

Stare Moczydła-196

  1. Ujęcie Wojciechów-Kolonia – długość linii głównej- 6,50 km

Miejscowości zaopatrywane przez wodociąg/liczba mieszkańców:

Wojciechów-187

Wojciechów-Kolonia-285

  1. Ujęcie Blinów – długość linii głównej – 24,30 km

Miejscowości zaopatrywane przez wodociąg/liczba mieszkańców:

Blinów Pierwszy-646

Blinów Drugi-473

Cieślanki-56

  1. Ujęcie Majdan-Obleszcze – długość linii głównej- 4,10 km

Miejscowości zaopatrywane przez wodociąg/liczba mieszkańców:

Majdan-Obleszcze-298

Wierzchowiska Pierwsze-68

  1. Ujęcie Szastarka – długość linii głównej-18,92 km

Miejscowości zaopatrywane przez wodociąg/liczba mieszkańców:

Szastarka Wieś-455

Szastarka Stacja-528

Brzozówka-387

Brzozówka-Kolonia-327

TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ

Stawka za wodę: 2,70 zł/m3 netto

Opłata abonamentowa 8,10 zł / netto

Do stawki za wodę dolicza się podatek VAT w wysokości 8%.